8tokyo.com

cruising girls combing for something sparkle in Tokyo

Shinkansen trip 10.30.2007 part1(Tokaido Shinkansen)

shinkansen-platform.jpg

Sounds like takako has traveled by Shinkansen bullet train. I did go home by Shinkansen, too. My little trip was from Tokyo to Maibara (Shiga Pref.).

shinkansen-n500.jpg

The Tokaido Shinkansen takes you to Kansai area like Osaka or Kyoto, Tohoku Shinkansen to Sendai, Morioka or Akita, or Nigata Shinkansen to Nigata from Tokyo.

shinkansen-ticket-counter.jpg

ticket counter

shinkansen-deperture-bord.jpg

Check the departure board of Tokaido Shinkansen.

Related Posts

Post a comment

Search

yoko_san.jpg
yo-ko (Editor in chief)
inn_icon1.jpg
☆i(Contributing Writer)
takako_icon.jpg
takako(Contributing Writer)
takako_icon.jpg
hayase(Contributing Writer)
inn_icon1.jpg
yamada(Contributing Writer)

View 8tokyo.com in a larger map